Så här diktade Bellman efter en fest hos sin syster och svåger på Hägerstens gård
Själva dagen med sin dimma
Bådar oro denna dag;

Mörka moln i luften simma,

Solen gömmer sitt behag.
Sorgsna Vänner, i hans hydda
Vi haft roligt hvar och en

Lifsbesvären tycktes flydda,

När man kom till Hägersten.
Glada vänner sig fördela,
En bekymras, en blir tvär;

En vill sofva, en vill spela,

en vet sjelf ej, hvar han är
Så farväl! Kom sjungom, Bröder:
Nu farväl, du glada bygd,

Alt hvad skog och vatten föder

Under dina klippors skygd!
Hwem vet, kanske mången gråter,
Fastän ögats eld är yr,

När vår Vän sitt tjäll upplåter,

Ur sin glada boning flyr.
Så farväl, vår Värd! Vi finna
Du oss älskar,
hvar vi finns;
Och farväl, Du vår Värdinna!

Dig och Hägersten man mins.

Läs mer och lyssna på Bellmans epistlar på Bellman.net

Sidan skapad av Ulf Ebeling