Hägerstens gård uppfördes i mitten av 1700-talet. Troligen består mangården delvis av två hus som flyttats sjövägen från Kungsbergs kungsgård på Fogdön, norr om Strängnäs. Från att varit panelad och gulmålad under 1800-talets början putsades den 1874 i vitt. 1977 målades fasaden i guldockra och snickerierna blev gröna. Den norra flygeln (till höger) är timrad med påspikad mursten. Den södra flygen (till vänster) är uppförd i korsvirke. Båda flyglarna var redan 1856 putsade.


För markören över länkarna så ser du mindre versioner av bilderna
(Dom laddas in i bakgrunden så det kan dröja några sekunder innan det fungerar)

Nutida bilder
Mangården
Södra flygeln
Södra flygeln II
Norra flygeln
Norra flygeln II
Kakelugnar

Historiska bilder
Äldsta fotot
På håll
Norra flygeln
Mangården
Södra flygeln

De fem lägenheterna.

 

 

 

 

Gamla bilder :
Här kan du gå vidare till två sidor med foton dels från 1946, dels från början av 60-talet. Se även foton länkade till kartan här under.

Omgivningarna: Kartan visar nuvarande bebyggelse, jämfört med hur det såg ut 1858

Sidan skapad av Ulf Ebeling