Hägerstensgårdar och granngårdar

1 Ekensberg
2 Hundkojan
3 Fågelsången
4 Charlottendal
5 Katrineberg
6 Klubben
7 Fader Hök
8 Hägersten
9 Emmalund
10 Årsta holmar
11 Årsta
12 Jakobsberg

13 Slätten
14 Hökmossen
15 Västberga
16 Johannesdal
17 Skärholmen
18 Juringe

19 Herrängen
20 Långbro
21 Solberga
22 Lerkrogen
23 Älvsjö
24 Örby

   

  Charlottendal Fågelsången Hundkojan Värdshuset Klubben Fader Höks krog Älvsjö gård Lerkrogen Solberga prästgård Hägerstens gård Katrineberg Årsta holmar Årsta gård Emmalund Hökmossen Västberga Örby slott Långbro gård Herrängen Jakobsbergs gård Slätten Juringe gård Johannesdals gård Ekensberg Skärholmmens gård